Wednesday, May 21, 2008

ပါေလရာ ဂြက္ေထာ္ -ေခၚ- ေအာက္ စ ဖုတ္ ေက်ာင္းသူၾကီး

ဘေလာ့ေလာကတြင္ မ်က္စိသူငယ္ နားသူငယ္နွင့္ ျမင္ျမင္သမွ်အထူးအဆန္းမ်ားျဖစ္ေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့သည္ တေန ့ေသာအခါ ဘေလာ့ေလာကသားမ်ား မွတ္တမ္းတင္ေရးသားေလ့ရွိေသာ ေက်ာက္သင္ပံုးၾကီးမ်ားကို ေလ့လာရန္အလို ့ငွာ ဘေလာ့ေလာကသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားဆီသို ့တအိမ္၀င္ တအိမ္ထြက္ သူခိုးေခ်ာင္းေခ်ာင္းၾက၏ ။ အိမ္တိုင္းရွိ ေက်ာက္သင္ပံုးတိုင္းတြင္ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ ဟု လြန္စြာမွရွည္လ်ားေသာ အမည္နာမတခုကို ေတြ ့ရဖန္မ်ားလာေသာအခါ ဘေလာ့ေလာကတြင္လည္း တိရိစာၦန္မ်ား ရွိပါေပလားဟု တအံ့တၾသ ရင္သပ္ရႈေမာ မိၾက၏ ။ ေနရာတကာ စူးစမ္းေလ့လာခ်င္စိတ္ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့သည္ ဘေလာ့ေလာကတြင္ က်င္လည္က်က္စားေနေသာ အနွီ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ ဆိုေသာ တိရိစာၦန္အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကေပ၏ ။

မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ၏ အိမ္သို ့၀င္၀င္ျခင္းသကာလ ျမင္ေတြ ့လိုက္ရေသာ သူ ့အိမ္ေရွ ့တြင္ ေထာင္ထားသည့္ ဘိလပ္လို ဆိုင္းဘုတ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထြက္ ငပိသံနွင့္ အသံထြက္ ဖတ္လိုက္မိသည္ ။

မီး နာမည္ က မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ ပါ ။ မီးကေတာ့ ေအာက္ စ ဖုတ္ (Oxford)မွာ ေက်ာင္းတက္ေနပါတယ္ ။ မီး ဒယ္ဒယ္ကေတာ့ အေမၾကီး ကား (America) ဆိုတဲ့ နိုင္ငံမွာ အီးကုန္းေနာမစ္ (economic) အရ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဘီးစုတ္နဲ႔ သမား (business man)ပါ ။ မီး က ေတာ့ အေမၾကီး ကား ကို ေရာက္တာ နွစ္ေပါင္း ခုနွစ္နွစ္ၾကီးမ်ားေတာင္ ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္လို ့ စုတ္ျပတ္ ဆင္းရဲ သိမ္ဖ်င္းတဲ့အေရးအသားနဲ့ ဘိလပ္လိုပဲ မႈတ္တတ္ပါေတာ့တယ္ ။


ေၾသာ္ .. ကၽြႏ္ုပ္တို ့မွားေလစြ မွားေလစြ ။ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို ့မဟာအမွားေၾကာင့္ လူစင္စစ္မွ တိရိစာၦန္ဘ၀ သက္ဆင္းရ၏ ။ ေနာက္ထပ္အမွားမ်ား မျပဳလုပ္မိေလေအာင္ ေမာ တယ္ ဘာဘီက်ဴး (Moral Virtues) ဟု နာမည္တပ္ထားေသာ သူမ၏ ေနအိမ္ထဲကို ေျခလွမ္း၀င္ခါ ေလ့လာေရးစခန္း စတင္လိုက္သည္ ။

ေအာက္ စ ဖုတ္ ဆိုေသာ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ သူမ၏ ဘိလပ္အေရးအသားသည္ အံ့မခန္းေပစြ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို ့တြင္ရွိေသာ ဒစ္ရွင္နရီ ၊ ဂရမ္မာ ၊ အက္ေဆး စသည့္ စသည့္ စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို အဖန္တရာ ျပန္လွန္ ေဖြရွာ ေသာ္လည္း မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ ေရးထားေသာ အေရးအသားမိ်ဳး လံုး၀ လံုး၀ မပါရွိေပ ။ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ၏ ဘိလပ္အေရးအသားသည္ တုႏႈိင္းဖြယ္မရွိ ဟု ဆံုးျဖတ္ခါ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထြက္ ပညာေရးနွင့္ ထန္းသီးေလာက္သာၾကီးမားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ဦးေနွာက္အတြက္ အစဥ္မွတ္သား သင္ခန္းစာယူရန္ အလို ့ငွာ အလြန္တရာ ျမင့္မားလွေသာ ေအာက္ပါဥပမာမ်ားကို ခ်မေရးဘဲ မေနနိုင္ေအာင္ ခ်ေရးထားလိုက္ရေပေတာ့သည္ ။

ဥပမာ (၁)
I am massive impressed to them and proud of what they does. Weldone, Guys who does this brilliant site.

ကၽြႏ္ုပ္တို ့အေတြး ။
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ဂရမ္မာသင္ေပးေသာ ဘုန္းဘုန္းက ေျပာခဲ့ဖူး၏ - massive သည္ နာမ၀ိေသသန (နာမ္ကိုအထူးျပဳေသာစကား) ၊ အလြန္ၾကီးမားေသာဟု အဓိပၸါယ္ရသည္ ။ ထိုသို ့ဆိုလွ်င္ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံသည္ ဘယ္နာမ္ကို အလြန္ၾကီးမားသည္ဟု ေျပာေနသနည္း ။ ေရွ ့မွာ အိုင္ဟု သံုးထားေသာေၾကာင့္ သူမ အလြန္ၾကီးမားသည္ဟု ဆိုေပသေလာ ။ ထိုသို ့ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သူမ၏ ဘယ္ေနရာ အစိတ္အပိုင္းက အလြန္ၾကီးမားသနည္း ။ သူမ၏ ဦးေနွာက္မွလြဲ၍ က်န္တာျဖစ္နိုင္သည္ဟု နားလည္သေလာက္ေလး ဆြဲေတြး၍ ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္ ။

they does ဟု သံုးမိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ငယ္ေပါင္းၾကီးေဖာ္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသားသည္ ေျခဖ၀ါးကို ငွက္ေမႊးနွင့္ပြတ္၍ ဒဏ္ေပးခံရဖူးသည္ ။ ယားေသာေၾကာင့္ တခ်က္ရယ္ခ်င္တိုင္း they do ပါ ဘုရား they do ပါ ဘုရားဟု ေအာ္ခဲ့ရဖူးသည္ ။ ထိုအျပစ္ဒဏ္မိ်ဳးေပးတတ္ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေအာက္ စ ဖုတ္ လို ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားေနေသာ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ သည္ ကံေကာင္းေပစြ ကံေကာင္းေပစြ ။

ေနာက္ဆက္တြဲ ဥပမာမ်ား ။
Weldone, Guys who does this brilliant site.
Thanks ever so much indeed for your kind visited.
You all are my lovely friends through to know you all from Blogging. 'Friendship mean everything to me.'
It has been over a week that i didn't posts as i have exam came up.
Can you all believe we having heavy snow unlikely time in UK this year 2008???
To my awareness, It's very much unlikely snowing and bitterly cold conditions have swept across the country, causing chaos on the roads during Easter weekend.

အထက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားကို ဖတ္ရင္း ကၽြႏ္ုပ္တို ့ရူးခ်င္ခ်င္ျဖစ္သြားသည္ ။ ခြက္ပုန္းအရက္ ၀စ္လစ္စကီ မလို မူးခ်င္ခ်င္ ျဖစ္သြားသည္ ။ ထိုသို ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေအာက္ စ ဖုတ္ တြင္ ေက်ာင္းမတက္ဖူးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ မွတ္သားေလာက္ေပစြ မွတ္သားေလာက္ေပစြ ။

သူမ ေရးထားေသာ ကြန္မန္ ့တခုတြင္ "lack of pointless" ဆိုေသာ အသံုးအနႈံးကို ျမင္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ေမးေစ့မ်ား ေမးသီးမ်ား ပါးစပ္ထဲသြင္းခါနီး ဇီးသီးမ်ား ရွိရွိသမွ် အကုန္လံုး ေအာက္သို ့ျပဳတ္က်သြားသည္ ။ ဘုရား ... ဘုရား အံ့မခန္း ေအာက္ စ ဖုတ္ ပါလား ။ အလြန္တရာ ေလးစားျခင္းၾကီးစြာနွင့္ ေအာက္ စ ဖုတ္ ေက်ာင္းအေၾကာင္း ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေအာက္ စ ဖုတ္ တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းၾကီးထံ ဖုန္းလွမ္းဆက္လိုက္သည္ ။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းၾကီး ။
ဟယ္လို

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ။
ေသနာေကာင္ ငါတို ့ပါကြ ။ ထြက္သက္ ၀င္သက္ နဲ ့ကမာၻတဘက္ျခမ္းက မင္းလို ေသနာေကာင္မိ်ဳးေတြေလ ။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းၾကီး ။
ေအာ္ ေအာ္ မင္းတို ့ကလည္း မေသနိုင္ေသးပဲကိုး ။ ငါ့ ဆီ ထူးထူးျခားျခား ဘာ လွမ္းဆက္လဲ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ။
ဒီလို ဒီလိုကြာ - ခုတေလာ ျမန္မာ ဘေလာ့ကာ ပုဂၢိဳလ္ေတြၾကား ေရႊပန္းစား (မွားသြားတယ္ ေရပန္းစား) ေနတဲ့ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ ဆိုတဲ့ ဘေလာကာ့ ေစာ္တေဗြ အေၾကာင္း ေမး မလို ့ကြ ။ သူ က လည္း မင္းတို ့ရဲ ့ ေအာက္ စ ဖုတ္ ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကပဲ တဲ့ ။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းၾကီး ။
ဘုရား ဘုရား ...

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ။
ေဟ့ ေကာင္ - ခါတိုင္း ေစာ္ေတြအေၾကာင္းေျပာရရင္ သေရေတြ သုတ္မကုန္တဲ့ ေကာင္က ။ ခု ဒီေစာ္ နာမည္ ေျပာတာ ဘာလို ့ ဘုရား တ ေန တာလဲ ။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းၾကီး ။
တရမယ္ေလကြာ တရမယ္ ။ မင္းတို ့ေျပာလိုက္တဲ့ အဲဒီ မုိးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ ေၾကာင့္ေပါ့ - ငါ တို့ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးက ပေရာဖက္ဆာေတြ အကုန္ သူ ့အတန္းမွာ တင္တဲ့ စာေတြ အမွတ္ျခစ္ရင္း ရူးသြားၾကလို ့ စိတၱဇေဆးရံု ေရာက္ေနၾကျပီ သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ ။ ခု ငါ တို ့ ေက်ာင္းမွာ ပေရာဖက္ဆာ ေတြ ပေရာဟိတ္ေတြ အကုန္လံုး သူ ့စာေတြဖတ္ျပီး အဲလိုျဖစ္ကုန္လို ့ ပေရာဖက္ဆာေတြ စမ္းသပ္ေမြးျမဴထားတဲ့ ခ်င္ပန္ဇီ ေမ်ာက္ေလးေတြကပဲ သင္ေနေတာ့တယ္ေဟ့ ။ အဲဒီေမ်ာက္ေတြက်ေတာ့မွ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံရဲ ့ စာေတြကို ဖတ္နိုင္ေတာ့တယ္ ။ ေျမြေျမြခ်င္း ေျချမင္ ဆိုသလိုေပါ့ကြာ ။ ငါလည္း ခု ေက်ာင္းထြက္ထားတယ္ ။ cambridge ကို ေျပာင္းေတာ့မယ္ ။ အဲဒီမွာေတာ့ မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံလို ဟာမ်ိဳး မရွိဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း အေသအခ်ာ စံုစမ္းထားျပီးျပီ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ။
ေဟ (ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းနွင့္)

18 comments:

ေမျငိမ္း said...

ဖတ္ရတာ တကယ္ပဲ ရယ္ေနရပါတယ္..။ ဒါေပမဲ့ အျပစ္ေတြကို ေထာက္ျပတဲ့အခါ ကာယကံရွင္ေတြ အတြက္ ရယ္စရာေကာင္းျပီး ျပဳျပင္သြားေအာင္ေရးရင္ ပိုေကာင္းမလားမသိ..။ အန္တီ့စိတ္ထဲ တခ်ို႔ေနရာေတြ နည္းနည္းၾကမ္းသလား လို႔ပါ။ အေရးခံရတဲ့သူေတြ ၀မ္း နည္းမွာ စိုးလို႔ပါ..။ ဆရာလုပ္တယ္ မထင္ေစခ်င္ပါ..။ အေရးေကာင္းတဲ့ ဘေလာ့ေလးမို႔လို႔ ေစတနာနဲ႔ အၾကံျပဳတာပါ..။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။

Burmese1001 said...

အန္တီေမျငိမ္းလို နာမည္ရွိ စာေရးဆရာမတေယာက္က ခုလို ေသခ်ာဖတ္ျပီး ေထာက္ျပတာအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ ။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို ့လည္း ဘယ္သူ ့ကိုမွ ထိခိုက္ေစလိုစိတ္ မရွိတာ အမွန္ပါ ။ စကားလံုးအသံုးၾကမ္းတာကေတာ့ ေယာက္်ားေလးတို ့သဘာ၀ ေပ်ာ္ေစပ်က္ေစသေဘာေလာက္ပါ ။

Tea said...

ေျပာေတာ့ ေျပာပါရေစ။
ဤပိုစ့္ ၂ ခုလံုးသည္ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ လူႏွစ္ဦးလံုးႏွင့္ ပက္သက္ေနပါသည္။ သူတို႕ ၂ဦးလံုးကို ခ်ိန္ေရးထားမွန္းလဲ သိပါသည္။ ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာေတာ့ စာေရးသူေတြ ကိုယ္တိုင္သိမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္မေျပာခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေတြ ဖတ္ရေတာ့ စိတ္သိပ္မေကာင္းပါဘူး။

စာအေရးအသားကိုလည္း အရမ္းၾကိဳက္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚလည္း ေကာင္းတယ္။ သူမ်ားတကာကို ရြဲ႕သလိုလိုနဲ႕ ေရးတာဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အန္တီ ေမျငိမ္းေျပာသလိုပဲ ဆရာလုပ္တယ္လို႕ မထင္ေစခ်င္ပါ။ အၾကံေပးရံုသက္သက္ပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Tea

Tea said...

To my suprise,

you guys used real names.

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေျပာေသာ ပံုျပင္မ်ားမွ မင္းသား မင္းသမီးမ်ား
Soe Mya Nandar Thet Lwin (မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ -ေခၚ- ပါေလရာ ဂြက္ေထာ္)
Yan Aung (အီးအိုတီ မင္းသားၾကီး)

I think it is not good. It can make them to be sad, and for their friends as well.

Tea

heartmuseum said...

သေရာ္စာကို သေရာ္စာ အၿဖစ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးႏိူင္လွ်င္ ႀကိဳက္၏။ လက္သင့္ခံ၏။ ဖဲ့စာဆိုလွ်င္ေတာ့ မဖတ္ပါ။ အားမေပးပါခင္ဗ်ား။ အခုေဆာင္းပါးမ်ားက ဆဲစာ ၿဖစ္ေန၏။
ေအာက္တန္းက်ေသာ စကားမ်ား၊ လက္႐ွိ အဂၤလိပ္စာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို မသိဘဲ သူတပါးအား တတ္ေယာင္ကား ေ၀ဖန္ ေရးသား သည္က အထင္ေသးစရာ ၿဖစ္ပါသည္။

Han Thit Nyeim said...

မိမိဘေလာ့ဂ္မွာ မိမိႀကိဳက္တာ ေရးျခင္းသည္ အျပစ္မရွိပါ။ သူတစ္ပါး၏ အမွားကို ေထာက္ျပျခင္းသည္လည္း မွားသည္ဟု မဆိုသာပါ။

သို႔ေသာ္...
`ညီမေငွး စာလံုးေပါင္းတာ လဲြေနတယ္။ ဒီလိုေလးဆိုရင္ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္မလား...´ လို႔ေျပာျခင္း

ႏွင့္

`မိုးက် ျပန္မလာ ၀က္၀ံ ဆိုေသာ တိရစၧာန္မခင္ဗ်ာ... စုတ္ျပတ္ ဆင္းရဲ သိမ္ဖ်င္းတဲ့ ညီမရဲ႕ ေအာက္စဖုတ္ ေက်ာင္းထြက္ ဘိလပ္အေရးအသားဟာ တုႏႈိင္းဖြယ္ မရွိေလာက္ေအာင္ အံ့မခန္း ၀က္၀က္္ကဲြ မွားယြင္းႏံုခ်ာေနပါတယ္...´ လို႔ေျပာျခင္း

ဘယ္ဟာက ပိုၿပီး အမွားကို ေထာက္ျပတာလဲဆိုတာ စာေတြေရးေနတဲ့သူဆိုေတာ့ ေျပာစရာမလိုေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္ လူတိုင္းအမွားရွိမွာပါ။

`တစ္ေယာက္စကား တစ္ေယာက္နားမွာ
မခါးရေအာင္ သတိေဆာင္၍
ေမာင္တို႔ဆိုေလ ပ်ားသကာသို႔ ခ်ိဳလွေစ´ ဆိုတာကို ဖတ္ဖူးပါတယ္။ ေရွးကလူေတြ အဓိပၸာယ္မဲ့ ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

မိမိဘေလာ့ဂ္မွာ မိမိႀကိဳက္တာ ေရးျခင္းသည္ အျပစ္မရွိပါ။ သူတစ္ပါး၏ အမွားကို ေထာက္ျပျခင္းသည္လည္း မွားသည္ဟု မဆိုသာပါ။ သူတစ္ပါး၏ အမွားကို ဟာသလုပ္ေရးျခင္းသည္လည္း မသင့္ေလ်ာ္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္... လူတစ္ဘက္သားကို (အထူးသျဖင့္ မိန္းမသားတစ္ဦးကို) လြန္က်ဴး၊ ႏွိမ့္ခ် ပုတ္ခတ္ျခင္းကေတာ့ သင့္မသင့္ဆိုတာ...။

(ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘေလာ့ဂါေတြ အားလံုးကို စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္... သင့္မတင့္ဆိုတာ...)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘေလာ့ဂ္ေလာကဟာ မိသားစုေတြ စုေနတဲ့ အိမ္ႀကီး တစ္လံုးလိုပါပဲ။ အားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ျဖစ္ေနရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ခင္မင္ေသာ ေမတၱာျဖင့္
ဟန္သစ္ၿငိမ္

Han Thit Nyeim said...

`အီးကုန္းေနာမစ္ (economic) အရ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ...´

Economics က "s" ပါမွ စီးပြားေရး ဘာသာလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ "s" မပါရင္ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး သက္ေရာက္သြားပါတယ္။ `မစိုးျမနႏၵာသက္လြင္´ မွားေရးတာလား၊ ဒီဆိုက္ဒ္က မွားေရးတာလားခင္ဗ်ာ။

ခင္မင္စြာျဖင့္
ဟန္သစ္ၿငိမ္...

ပန္းခေရ said...

ဒီဘေလာ့ေလးကို အခုမွ စသိတာပါ...
ဒီမနက္မိုးလင္းလင္းျခင္း....ဒီဘေလာ့ေလးကို စဖတ္ရပါတယ္...။
ေ၀ဖန္ျပီး အမွားေတြကို ေထာက္ျပတဲ့ ဘေလာ့တစ္ခု လုိ႕သိရတဲ့ အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္...။
စာအေရးသားအားလံုးကိုလည္း ၾကိဳက္ပါတယ္..။
အခုလို ပြင့္လင္းစြာေ၀ဖန္တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ျပီး...ၾကိဳဆိုပါတယ္..။ က်ေနာ့္စိတ္က က်ေနာ့ကုိပြင့္လင္းစြာ ေ၀ဖန္တဲ့ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာလက္ခံတတ္တဲ့ စိတ္ရွိတယ္..။အဲဒီအတြက္ဒီဘေလာ့ေလးေပၚလာတာကို ၾကိဳက္ပါတယ္..။ ဖတ္လို႕လည္းေကာင္းပါတယ္..။ ေ၀ဖန္တယ္ အမွားေထာက္ျပဆိုကတည္းက ေစတနာေတြပါမွန္း သိပီးသားပါ..။ အဲဒီအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။ လူဆိုတာ ကိုယ့္မ်က္ေခ်းကို ကိုယ္မျမင္သူမ်ားကိုပဲ ျမင္တတ္တယ္ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးေတြဆိုေတာ့ ကိုယ့္အမွားကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္တာကို ေက်နပ္စြာလက္ခံပါတယ္..။
ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ ေျပာပါရေစ...
ညစ္ညမ္းတဲ့ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳး ..ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ စကားလုံုးမ်ိဳး....မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အရွက္ရေစတဲ့ စကားလံုးၾကမ္းမ်ားကို မသံုးသင့္ဘူးလို႕ေတာ့ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္..။
ဟာသဥာဏ္ကြန္႕ပီးေရးသားရင္လည္း ေပ်ာ္စရာကိုဖန္တီးယူလုိ႕ရပါတယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္...။
အန္တီေမျငိမ္းေျပာသလို အေရးေကာင္းတဲ့ဘေလာ့ေလးမို႕ ေစတနာနဲ႕ေထာက္ျပအၾကံျပဳတာပါ...။
က်ေနာ့္ကိုလည္း ပြင့္လင္းစြာေ၀ဖန္နိုင္ပါတယ္..။
ေ၀ဖန္အမွားေထာက္ျပမႈမ်ားကို ..
ေလးေလးနက္နက္ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္..။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။

wynn.sun said...

ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိသေလာက္ ၾကိဳဆိုအားေပးသင့္တဲ့ အေရးအသားမ်ား မဟုတ္ဟု ျမင္ပါသည္.. ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပက္သက္ျပီး ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ေျပာသည္ဆိုပါက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္၊ ကရုဏာေဒါေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ဟု ေျပာရန္ခက္သြားပါသည္.. အမွားရွိတိုင္း ပုဂိၢဳလ္စြဲမဖက္ ေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္လည္း ဘေဘာ့ဂါအားလံုးအား အစဥ္လိုက္ ေျပာရန္သာ ရွိေတာ့သည္.. ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ေျပာရလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးစီေဘာက္စ္ထဲႏွင့္ အျမင့္ဆုံးကြန္ မန္ ့ေနရာမ်ားတြင္သာ ရွိသင့္ပါသည္.. ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကေစခ်င္ပါသည္..

ေပဖူးလႊာ said...
This comment has been removed by the author.
ေပဖူးလႊာ said...

Massive Impressed ဆိုတာ Double Adjective ပါ.
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ Massively Impressed လို႔ သံုးၾကပါတယ္။ Asia မွာ ကေတာ့ Adj ကို တစ္ခုတည္း သံုးၾကပါတယ္. Europe နဲ႔ US မွာေတာ့ Double Adjective က ရုိးေနပါၿပီ။ ဘုန္းႀကီေက်ာင္းသားနားလည္ေအာင္ ဥပမာေပးရရင္ Large Yellow Umbrella. ဒီမွာ yellow ကို Adj အျဖစ္သုံးထားၿပီး Double Adjective ကို လဲေတြ႕ ၿပီဟုတ္?
သူမမွားဘူး
မသိတာက နင္။
:S

Burmese1001 said...

SMNTL ကိစၥမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ေထာက္ျပခ်င္တာ သူ ့ဘိုလိုအေရးအသားမ်ားအား နွိမ္ျခင္းဆိုသည္ထက္ Oxford တြင္ေက်ာင္းတက္ေနသူတဦးနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အဂၤလိပ္စာမိ်ဳး ေရးသင့္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္ ။

တဖန္ သူ ေရးေသာ အဂၤလိပ္ကဗ်ာမ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေနခါ သူ ့တျခားပို ့စ္မ်ားတြင္ ေရးထားေသာ အဂၤလိပ္အသံုးအႏံႈးနွင့္ ကြဲျပားေနျခင္းကို အဂၤလိပ္စာတတ္ကြ်မ္းသူတိုင္း ခြဲျခားသိျမင္နိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို ့ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ သူ ့ဘေလာ့ကို ေထာက္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တျခား သူ နွင့္ပတ္သက္ေသာ ဟန္ေဆာင္မႈအမ်ားအျပားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို ့ေတြ ့ရွိခဲ့ေသာ္ျငား အလံုးစံုမေရးခ်ခဲ့ေပ။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကို သူ တေယာက္တည္းအတြက္ ဖဲ့မေပးခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူ ့အေၾကာင္းေရးထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ပို ့စ္ကို သူ ့ဘာသာ ဘေလာ့ကာေလာက၏ ေက်ာက္သင္ပုန္းမ်ားတြင္ေၾကျငာ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို ့သည္ သူ ့အား တိုက္ခိုက္လိုခဲ့ေသာ္ အနွီ ေက်ာက္သင္ပုန္းမ်ားတြင္ ေၾကျငာ၀င္သူမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ပင္ မျဖစ္သင့္ပါတကား။ စာဖတ္သူတို ့ ကိုယ့္ဘာသာစဥ္းစားၾကကုန္ေလာ။ ဤတြင္ SMNTL နွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ေျပာဆိုျခင္း ျပီးဆံုးသည္။

lee said...

Ooh Fuck off. bullocks, shut it, zip it and fuck it.

Go and fuck your mother or sister or aunt with your cock if you have lots of free time.

You mother fucker, you fuck!! Fuck yourself, suck yourself and fuck you.

fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck

htwe said...

To Pay Phoo
"massive impressed" is completely wrong. It has nothing to do with differences in usage between Asia,US or wherever. Here is one suggestion. If you have some doubt concerning grammatical accuracy, google that phrases or sentences.

ေမာင္ခ်စ္ခုိင္ said...

ေပဖူးလႊာ is completely wrong. What a crap!


Blogger ေပဖူးလႊာ said...

Massive Impressed ဆိုတာ Double Adjective ပါ.
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ Massively Impressed လို႔ သံုးၾကပါတယ္။ Asia မွာ ကေတာ့ Adj ကို တစ္ခုတည္း သံုးၾကပါတယ္. Europe နဲ႔ US မွာေတာ့ Double Adjective က ရုိးေနပါၿပီ။ ဘုန္းႀကီေက်ာင္းသားနားလည္ေအာင္ ဥပမာေပးရရင္ Large Yellow Umbrella. ဒီမွာ yellow ကို Adj အျဖစ္သုံးထားၿပီး Double Adjective ကို လဲေတြ႕ ၿပီဟုတ္?
သူမမွားဘူး
မသိတာက နင္။
:S

June 10, 2008 7:52 AM

Demonstriker said...

By all mean, go ahead bro. This blog really make me laugh. LOL!!!

၇ပ္ျကီးသူ said...

ဖတ္လုိ့ေကာင္းပါတယ္
ဘယ္သူကုိေ၇းလဲဆိုတာလင့္ေလးေပး၇င္ေကာင္းမွာပါ

၇ပ္ျကီးသူ said...

ဆ၇ာျကီးလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး
ေမျငိမ္းေျပာတာမွန္ပါတယ္
နည္းနည္းေလးျကမ္းတာပဲ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္